Wypalanie plazmowe

W wypalaniu plazmowym źródłem ciepła topiącym metal jest łuk plazmowy jarzący się między elektrodą a materiałem obrabianym. Przed utworzeniem głównego łuku plazmowego może być wytwarzany łuk pilotujący (pomocniczy), który jarzy się między elektrodą a dyszą plazmową. Duża gęstość energii cieplnej charakteryzująca łuk plazmowy umożliwia prowadzenie cięcia z prędkościami dochodzącymi do 10 m/min.

Łuk plazmowy generowany jest przez źródło plazmy. Źródła plazmy stosowane przy cięciu zmechanizowanym umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości krawędzi ciętego metalu m.in. poprzez zastosowanie dodatkowych gazów wirujących, których zadaniem jest dodatkowe zawężenie łuku plazmowego w palniku plazmowym. Stosowane powszechnie gazy plazmowe i wirujące to przy cięciu stali niskowęglowych: powietrze i tlen, przy cięciu stali nierdzewnych azot i mieszanki argon/wodór/azot

Certifikaty/Atesty 3.2 (TUV, GL, BV, ABS, DNV,LR)

Maksymalny wymiar detalu przy wypalaniu plazmowym: 3000 x 8000 (mm)
Maksymalna grubość: 150 (mm)

Maszyny sterowane numerycznie - CNC, możliwe wypalenie każdego kształtu detalu. Na życzenie Klienta możemy również wykonać detal z przeprowadzonymi następującymi testami:

  • Testy Ultradźwiękowe,
  • Testy przenikalności magnetycznej,
  • Właściwości mechaniczne przy różnych temperaturach.